Vid viktiga tillsättning (VD-tillsättningar) eller då det krävs spetskompetens för en tjänst kan headhunting, även kallat executive search, vara användbart. En headhunter eller företag inriktade på headhunting fungerar på samma sätt som ett rekryteringsföretag / bemmaningsföretag genom att de båda grenarna har egna profiler av arbetssökande. Headhunting företagen har ofta en viss kompetens inom en viss inriktkning. Nätverkande och personliga relationer är än mer viktiga när det gäller att få fram speciell kompetens.