Den viktigaste punkterna att tänka på inför rekrytering är att göra de rätta förberedelserna.

Profilering

Börja med att sätta ihop en profil över vilken sorts person ni behöver för er företag. Ta gärna hjälp med andra medarbetare och hör efter vilken sorts person de anser ska anställas.

Vilka personliga egenskaper ska personen besitta?

Exempel på egenskaper kan vara: noggrann, driven, kreativ, social

Vilka formell utbildning ska krävas av personen?

Exempel på formell utbildning kan vara: akademisk utbildning, körkort,

Vilken bakgrund bör personen ha?

Exempel på bakgrund kan vara: minst 2 års arbetserfarenhet från aktuellt tjänsteområde, tidigare arbetat i grupp.