YRKESERFARENHET

Administratör (jan 2011 - pågående)
Administrativt stöd inom utbildingssektorn

X

Rektor (under rekrytering) (jan 2013 - apr 2013)
Rektor/förskolechef F-2

JENSEN education - (konsult via Academic Works)

Studieadministratör (sep 2010 - dec 2010) 
Som studieadministratör på Vuxenutbildningen har jag haft daglig kontakt med elever och har hjälp dem med bland annat CV-granskning och att hitta praktikplats. Andra arbetsuppgifter har varit; administration av elever, resursfördelning av utbildningssalar, personalrekrytering, ansökan av utbildningar mm. Jag har varit handledare i kursen Datorkunskap för elever på Vuxenutbildningen.

Consumentor
Marknadskoordinator (nov -2009 - maj 2010)
Min praktik som marknadskoordinator på Consumentor innebar att ta fram en marknadsplan och att samordna marknadsaktiviteter.

Fonus begravningsbyrå

Kvalitets- och miljöutvecklare (maj 2007- jul 2009)
Min primära arbetsuppgift var att förvalta företagets miljöprogram och interna hemsida. Arbetsuppgifter i övrigt var fortlöpande underhåll av kvalitetsledningssystemet inom företaget, budgetarbete, ekonomisk uppföljning osv.

Begravningsentreprenör (sommar- och extrajobb 1999-2005, tillsvidare anställd jan 2006)
Begravningsentreprenör är ett väldigt socialt yrke, jag fick jag träffa många människor och förtroendet att vägleda dem i en svår stund. Arbetsuppgifterna bestod av att hämta avlidna i- och utanför hemmet, svepa och bisätta kistor för begravning. Flera somrar vikarierade jag som arbetsledare på avdelningen.

Volvo Financial Services International

Kreditbevakare (sommarjobb 2004, deltid (25 %) okt 2004-jun 2005)
Efter min praktik i Rumänien sommarjobbade jag som kreditbevakare på VFSI. Under mitt sista år på Förvaltningshögskolan fortsatte jag arbeta deltid vid sidan av skolan. Mina arbetsuppgifter bestod ut av att bokföra betalningar, organisera kontrakt och generella administrativa sysslor.

Företagssäkerhet och Control Risk

Övervakning (extrajobb) 2001-2003
Under två år efter att jag gjorde lumpen (samtidigt med skolan) jobbade jag extra med att övervaka gods och lokaler.

CX

Cykelbud (aug 1999-dec 1999)
Hösten innan jag ryckte in i lumpen jobbade jag som cykelbud.

UTBILDNINGAR

Luleå Tekniska Universitet
Grundläggande programmering (C#)  (fristående kurs) 2009

Stockholms Universitet
Allmän kriminologi (fristående kurs)    2006-2007

Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet
Förvaltningsprogrammet politices magisterexamen 2001-2005

Värnplikt vid K 3 Karlsborg
Gruppchef spaningspluton Luftburen bataljon (Jägare) 2000–2001

Frölundagymnasiet (Friidrottsgymnasiet)
Samhällsvetenskapliga programmet (inriktning samhälle) 1996-1999

PROJEKT

SWEUP (2012-)
IT-projekt, outsourcing och hemsidor i Joomla.

JoomlaSverige (2011-)
Community för Joomla-användare i Sverige. Tillhandahåller guider, översättningar m.m.

Begravningsportalen (2008-)
Allt om begravningar - information och nyheter.

JOKR Solutions (2008-2012)
Tillsammans med en kollega drev jag webb- och designbyrån JOKR Solutions.

PRO BONO

Tandhälsoprojekt på två “barnhem” Bukarest, Rumänien (somrarna 2003 och 2004)
Assistent och fotograf

ÖVRIGA ERFARENHETER

Praktik Volvo Financial Services International Bukarest, Rumänien (jan 2004-maj 2004)
Min huvudsakliga uppgift var att ta fram ett intranätbaserat kvalitetssystem.

Friidrotts VM 1995 och Finnkampen 1999
Chaufför, guide och programförsäljare

SPRÅKKUNSKAPER

Svenska , engelska och LITE persiska

DATAKUNSKAPER

Microsoft – Goda kunskaper

Windows XP, Windows 7 och Office paketet

Adobe – Goda kunskaper

Photoshop, InDesign, Illustrator , Dreamweaver och Fireworks

Open Source – Goda kunskaper

Joomla, Ubuntu, Linux Mint, Filezilla, Open Office och Libre Office

Övrigt

Personec, WINST, Gasell, Hjärntorget, Procapita, Lotus Notes

Övrigt – Lättare kunskaprer

HTML, CSS, Visual Basic - C#, Flash, Apache, Php, Navicat och MySQL

REFERENSER

Namn på referenter lämnas gärna på begäran

BILAGA

Kurser – Förvaltningsprogrammet

 • Politik – det svenska statsskicket
 • Statlig och kommunal förvaltning
 • Statistik
 • Juridisk introduktionskurs
 • (Samhällsekonomi) Mikro & Makro
 • Förvaltningsekonomi
 • Organisationsteori med personaladministration
 • Politiska system och förvaltningar i ett komp perspektiv
 • Europeiska unionen
 • Utredningsmetod i teori och praktik
 • Styrning och utvärdering
 • Juridik med särskild inriktning mot offentlig förvaltning
 • Handledd studiepraktik
 • Omvärldsbetraktelser
 • Ledarskap
 • Internationell ekonomi
 • Offentlig administration: Examensarbete (Svenska företag i Rumänien och deras erfarenheter av det rumänska rättssystemet)

Summa poäng: 160 ("gamla" poängsystemet)

Kurs - Stockholms Universitet

Grundkurs i allmän kriminologi

Kurs – Luleå Tekniska Universitet

Grundläggande programmering (C#)

Övriga kurser

Avenyakademin

InDesign
GIMP
Google AdWords
Sociala medier

Hemsidor – några exempel

Begravningsportalen.se 
JoomlaSverige.se
Sweup.se